Zapraszamy do korzystania z naszej biblioteki w każdą niedzielę

po Mszy św. o godzinie 8.30 i po sumie parafialnej!