Sakrament Chorych

Sakrament Chorych powinni przyjąć:

  • Chorzy w trakcie trwania poważnej choroby. Udziela się go również przed zabiegiem operacyjnym. Sakrament ten można powtarzać, jeżeli chory po jego przyjęciu powrócił do zdrowia lub gdy stan chorego uległ pogorszeniu.  • Osoby w podeszłym wieku (zwłaszcza podczas Światowego Dnia Chorego, gdy w naszej parafii udzielamy tego sakramentu podczas specjalnego nabożeństwa).  • Chore dzieci mogą przyjąć Sakrament chorych, kiedy posiadają choćby ogólną świadomość dokonujących się czynności.  • Chorym nieprzytomnym udziela się tego sakramentu, gdy istnieje uzasadnione przypuszczenie, że będąc świadomi, prosiliby o to. Jeżeli nastąpiła śmierć biologiczna sakramentu się nie udziela.


Sakrament Chorych niesie w chorobie łaskę umocnienia w wierze i nadziei oraz uzdrowienie. Troska o chorych, obowiązek niesienia im pomocy również duchowej spoczywa przede wszystkim na rodzinie i krewnych. Powinni oni zadbać oto, aby w poważnej chorobie, która dotknęła kogoś z bliskich zapewnić im możliwość przyjęcia sakramentu chorych i przygotować chorego na spotkanie z Chrystusem.

W nagłych przypadkach chorych z parafii, prosimy zgłaszać osobiście w Biurze Parafialnym lub w zakrystii, albo telefonicznie (numery telefonów do Biura Parafialnego i do wszystkich kapłanów podane są na stronie internetowej Parafii w zakładce Kontakt). W 1. soboty miesiąca po Mszy św. o godz. 8.30 udajemy się do chorych z Najświętszym sakramentem. Chorych prosimy zgłaszać w Biurze Parafialnym lub w zakrystii.

Posługę chorym przebywający w bydgoskich szpitalach należy zgłaszać bezpośrednio Księżom Kapelanom Szpitali:

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy
ul. Ujejskiego 75
ks. Marcin Scharwerk
tel. kom. 737 834 437

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy
u. Marii Skłodowskiej-Curie 9
ks. Zdzisław Kaźmierczak CM i ks. Jarosław Biedroń CM
tel. kom. 781 446 858

Szpital MSWiA w Bydgoszczy
ul. ks. R. Markwarta 4-6
ks. Józef Parafiniuk CM
tel. kom. 514 378 977

Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
ul. Seminaryjna 1
ks. dr Bronisław Kaczmarek
tel. kom. 574 226 204
ks. Rafał Muzolf
tel. 731 025 711

Przygotowując się na przyjęcie kapłana w domu należy przygotować:

  • stół nakryty białym obrusem, krzyż i świece

  • szklankę wody i łyżeczkę

  • sól i kawałek chleba

  • watę

Podczas sprawowania sakramentu domownicy, sąsiedzi i znajomi gromadzą się przy chorym i wspierają go wspólną modlitwą.