Katecheza dla dorosłych 2018.02.11

Kto może przyjąć Chrzest św. i kto może chrzcić?

 

„Zdolny do przyjęcia chrztu jest każdy człowiek, jeszcze nie ochrzczony” (Kom KKK 257). „Dzieci, rodząc się ze skażoną grzechem pierworodnym naturą, potrzebują nowego narodzenia w chrzcie” (Kom KKK 258), dlatego „praktyka chrztu dzieci od niepamiętnych czasów należy do tradycji Kościoła” (KKK 1252). Pamiętaj do przyjęcia sakramentu chrztu potrzebna jest wiara. Ważna jest rola rodziców i rodziców chrzestnych, którzy ponoszą odpowiedzialność za rozwój wiary i zachowanie łaski otrzymanej na chrzcie (por. KKK 259). Chrztu może udzielać biskup, prezbiter lub diakon, zaś w razie konieczności – każda osoba, pod warunkiem że chce uczynić to, co czyni Kościół, gdy chrzci.