Katecheza dla dorosłych 2018.03.18

Skutki Bierzmowania

 

Skutkiem sakramentu bierzmowania jest specjalne wylanie Ducha Świętego, jak to, które zostało udzielone w dniu Pięćdziesiątnicy. Wyciska ono w duszy niezatarte znamię – charakter, przynosi wzrost łaski chrzcielnej: zakorzenia głębiej w synostwie Bożym, ściślej jednoczy nas z Chrystusem i Jego Kościołem; pomnaża w nas dary Ducha Świętego; udziela specjalnej mocy do wyznawania wiary chrześcijańskiej”. Bierzmowanie umacnia nas na drodze do świętości i uzdalnia do podejmowania
i realizowania odpowiednich zadań we wspólnocie Kościoła i w życiu społecznym.