Katecheza dla dorosłych 2018.04.15

Nazwy sakramentu Eucharystii

 

Wybierając się w niedzielę do kościoła, mówimy przeważnie, że idziemy na Mszę świętą. Podczas kazań i homilii słyszymy często, że przyszliśmy na Eucharystię lub że bierzemy udział w zgromadzeniu liturgicznym. Skąd bierze się taka różnorodność w nazywaniu tego sakramentu?

Wielość nazw, jakimi określany jest ten sakrament, wyraża jego niewyczerpane bogactwo. Najczęściej nazywa się go: Eucharystią, Mszą Świętą, Wieczerzą Pańską, łamaniem Chleba, Najświętszą Ofiarą czy Najświętszym Sakramentem. Każde z określeń oddaje inny aspekt tego sakramentu.

Najpopularniejszym spośród wielu określeń jest pochodzące z języka greckiego słowo „Eucharystia”. Oznacza ono dziękczynienie Bogu na wzór opisanych w Piśmie świętym żydowskich błogosławieństw, wychwalających Boże dzieła: stworzenia, odkupienia i uświęcenia.