Katecheza dla dorosłych 2018.05.20

               Eucharystia jako Uczta Paschalna

               istota i owoce Komunii Eucharystycznej

                

Eucharystia jest Ucztą Paschalną, czyli Ofiarą zbawienia przemieniającą los ludzi i świata. Ofiara Chrystusa wyzwala nas
z grzechu i daje udział w zmartwychwstaniu Zbawiciela. Podczas tej Uczty dający się nam w Komunii świętej Chrystus pogłębia nasze z Nim zjednoczenie, gładzi grzechy powszednie, i zachowuje od przyszłych grzechów śmiertelnych, odnawia i podtrzymuje życie łaski otrzymane na chrzcie świętym, zobowiązuje do pomocy ubogim i tworzy Kościół.