Katecheza dla dorosłych 2018.06.24

Sakrament pokuty i pojednania

 

Sakrament pokuty jest pierwszym darem Chrystusa zmartwychwstałego. W dzień swego zmartwychwstania Jezus przybywa do apostołów zamkniętych w Wieczerniku i mówi im: „którym grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie są im zatrzymane”. To wielki dar Bożego miłosierdzia. Jak najczęściej umiejętnie z niego korzystajmy.