Katecheza dla dorosłych 2018.10.28

 

       Szafarz sakramentu pokuty i pojednania

 

            Zapamiętajmy: to sam Jezus Chrystus powierzył swoim Apostołom posługę sprawowania sakramentu pokuty. Następcami Apostołów są biskupi i prezbiterzy, którzy na mocy sakramentu święceń mają władzę odpuszczania ludzkich grzechów

„w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. „Biorąc pod uwagę delikatny charakter i wielkość tej posługi oraz szacunek należny osobom, każdy spowiadający kapłan zobowiązany jest bez wyjątku i pod bardzo surowymi karami do zachowania pieczęci sakramentalnej, to jest absolutnej tajemnicy odnośnie do grzechów poznanych na spowiedzi św”.