Katecheza dla dorosłych 2018.11.04

 

Skutki sakramentu pokuty i pojednania

 

Celem i skutkiem sakramentu pokuty i pojednania jest przede wszystkim pojednanie z Panem Bogiem. Ważnym, skutkiem tego sakramentu jest także pojednanie grzesznika z Kościołem, odzyskanie stanu łaski, jeśli została utracona; darowanie kary wiecznej spowodowanej przez grzechy śmiertelne i darowanie, przynajmniej częściowe, kar doczesnych będących skutkiem grzechu; wzrost sił duchowych do walki, jaką musi prowadzić chrześcijanin. W sakramencie pokuty grzesznik staje przed sądem Boga. Miłosierny Bóg darowuje skruszonemu grzesznikowi karę wieczną, spowodowaną przez grzechy śmiertelne, otwierając mu w ten sposób na nowo drogę do życia wiecznego...