Katecheza dla dorosłych 2018.12.02

 

              Udzielanie sakramentu namaszczenia chorych

 

„Sakramentu namaszczenia chorych mogą udzielać tylko kapłani (biskupi
i prezbiterzy)”
(Kom KKK 317). „Stosowny czas na jego przyjęcie zachodzi wtedy, gdy wiernemu zaczyna zagrażać śmierć z powodu choroby lub starości. Ten sam wierny może przyjąć go powtórnie, gdy choroba się pogłębia, lub w przypadku nowej ciężkiej choroby” (Kom KKK 316).