Katecheza dla dorosłych 2019.02.24

 

Wiatyk

 

„Wiatyk jest Eucharystią, którą przyjmują ci, którzy kończą swoje ziemskie życie i przygotowują się na przejście do życia wiecznego. Przyjęta w chwili przejścia z tego świata do Ojca Komunia Ciała i Krwi Chrystusa, umarłego
i zmartwychwstałego, jest zaczątkiem życia wiecznego i mocą zmartwychwstania”..