Katecheza dla dorosłych 2019.03.03

 

Sakrament święceń

 

Sakrament święceń, który „składa się z trzech stopni (…):  biskupstwa, prezbiteratu i diakonatu”
„jest sakramentem, dzięki któremu posłanie, powierzone przez Chrystusa Apostołom, nadal jest spełniane w Kościele aż do końca czasów”.

Kapłan zaś „ma za zadanie nie tylko reprezentować Chrystusa – Głowę Kościoła – wobec zgromadzenia wiernych. Działa także w imieniu całego Kościoła, gdy zanosi do Boga modlitwę Kościoła, a zwłaszcza gdy składa Ofiarę eucharystyczną”.