Katecheza dla dorosłych 2019.03.24

 

Święcenia diakonatu

 

Diakoni są przeznaczeni do pomocy biskupom i kapłanom w ich posłudze. Tradycja wybierania mężczyzn do służby, czyli diakonii, sięga początków Kościoła. Diakonami mogą pozostać nie tylko kandydaci do kapłaństwa, ale i dojrzali, żonaci mężczyźni. Muszą się jednak odznaczać nienaganną opinią i pobożnością. Diakon jest osobą duchowną, czyli przyjmującą świecenia. Do jego zadań należy m.in. udzielanie Komunii św., błogosławienie małżeństw, prowadzenie pogrzebów, oraz głoszenie Ewangelii.