Katecheza dla dorosłych 2019.05.26

 

Małżeństwa mieszane i różnica religii

 

U podłoża powściągliwego i ostrożnego stosunku Kościoła do zawierania małżeństw mieszanych, to znaczy zawieranych z osobami innego wyznania, innej religii, nieochrzczonymi czy ateistami, leży realne zagrożenie utraty czystej wiary przez stronę katolicką. Jednak w duchu ekumenizmu, szczególnie rozwijanego po Soborze Watykańskim II, obecnie nie ma zakazu zawierania małżeństw mieszanych w Kościele, ale wymagane jest uzyskanie zezwolenia lub dyspensy u właściwej władzy kościelnej. Kościół bowiem liczy na to, że w przypadku różnicy wyznania małżonkowie będą się uczyć jeden od drugiego sposobu przeżywania swojej wierności wobec Chrystusa, a w przypadku różnicy religii strona katolicka ma szczególne zadanie, jak czytamy w pierwszym liście św. Pawła do Koryntian: „Uświęca się bowiem mąż niewierzący dzięki swej żonie, podobnie jak świętość osiągnie niewierząca żona przez brata”.