Kochani Rodzice,

Uprzejmie informujemy, że od roku 2010 Uroczystość I Komunii św. w naszej Parafii organizować będziemy w 3. niedzielę maja o godzinie 11.00 każdego roku, a o ewentualnych odstępstwach od tej zasady będziemy odpowiednio wcześnie powiadamiać.

 

Zbliża się czas podsumowania przygotowań dzieci do sakramentów św. Bardzo prosimy, aby każde dziecko poznało już całość Małego Katechizmu i potrafiło się nim modlić z pamięci. Indywidualne spotkania rodzin z księdzem Łukaszem rozpoczną się 23 marca i zakończą 20 kwietnia. Informacje i link do zgłoszenia się na spotkanie podsumowujące znajdują się pod adresem: https://wojciechsiwa.wixsite.com/i-komunia

 

1. Komunia św. 19 maja 2024

Przygotowanie dzieci

do Sakramentu Pokuty i Pojednania oraz do Komunii św.

Katecheza parafialna dla uczniów kl. III i ich rodziców

 1. Niedziela, 17 września 2023 roku, Msza św. o godzinie 1130 i spotkanie po Mszy św.
 2. Niedziela, 1 października 2023 roku, Msza św. o godzinie 1130 i spotkanie po Mszy św.
 3. Niedziela, 10 grudnia 2023 roku, Msza św. o godzinie 1130 i spotkanie po Mszy św.
 4. Niedziela, 4 lutego 2024 roku, Msza św. o godzinie 1130 i spotkanie po Mszy św.

Celebracje liturgiczne

 1. Poświęcenie różańców
  - niedziela, 1 października 2023 roku podczas Mszy św. o godzinie 1130
 2. Ofiarowanie życia Niepokalanej oraz poświęcenie medalików i książeczek
  - niedziela, 10 grudnia 2023 roku podczas Mszy św. o godzinie 1130
 3. Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych
  - niedziela, 4 lutego 2024 roku podczas Mszy św. o godzinie 1130
 4. Pierwsza Spowiedź Święta
  - sobota, 18 maja 2024 o godzinie 1000
 5. Pierwsza Komunia Św.
  - niedziela, 19 maja 2023 roku o godzinie 1100

Menu strony:

Modlitwy Mały Katechizm

 

 


Modlitwy – Mały Katechizm

 

Znak Krzyża

 

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen

Modlitwy Mały Katechizm

 

Modlitwa Pańska

 

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź Królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode Złego. Amen

 Modlitwy Mały Katechizm

 

Pozdrowienie Anielskie

 

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,

 błogosławionaś Ty między niewiastami

i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz

 i w godzinę śmierci naszej. Amen.

 Modlitwy Mały Katechizm

 

Przykazanie miłości

Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca swego,

z całej duszy swojej i ze wszystkich sił swoich,

a bliźniego swego jak siebie samego.

 Modlitwy Mały Katechizm

 

Dziesięć  Przykazań Bożych

 Jam jest Pan Bóg twój, którym cię wywiódł z Ziemi egipskiej, z domu niewoli.
1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.
3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
5. Nie zabijaj.
6. Nie cudzołóż.
7. Nie kradnij.
8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

Modlitwy Mały Katechizm

 

Chwała Ojcu...

 Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,

 jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków.  Amen.

 Modlitwy Mały Katechizm

 

Pod Twoją obronę…

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko,

naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych,

ale od wszelakich złych przygód  racz nas zawsze wybawiać,

Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza,
Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj,

Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen.

Modlitwy Mały Katechizm

 

Siedem sakramentów świętych

 1. Chrzest.
2. Bierzmowanie.
3. Najświętszy Sakrament (Eucharystia)
4. Pokuta.
5. Namaszczenie chorych.
6. Kapłaństwo.
7. Małżeństwo.

 Modlitwy Mały Katechizm

 

Siedem grzechów głównych

 1. Pycha.
2. Chciwość.
3. Zazdrość.
4. Nieczystość.
5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu.
6. Gniew.
7. Lenistwo.

 Modlitwy Mały Katechizm

 

Główne prawdy wiary

 1. Jest jeden Bóg.
2. Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.
3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł za krzyżu dla naszego zbawienia.
5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
6. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

  Modlitwy Mały Katechizm

 

Uczynki miłosierne względem ciała

1. Głodnych nakarmić.
2. Spragnionych napoić.
3. Nagich przyodziać.
4. Podróżnych w dom przyjąć.
5. Więźniów pocieszać.
6. Chorych nawiedzać.
7. Umarłych grzebać
.

 Modlitwy Mały Katechizm

 

Uczynki miłosierne względem duszy

 1. Grzeszących upominać.
2. Nieumiejętnych pouczać.
3. Wątpiącym dobrze radzić.
4. Strapionych pocieszać.
5. Krzywdy cierpliwie znosić.
6. Urazy chętnie darować.
7. Modlić się za żywych i umarłych.

 Modlitwy Mały Katechizm

 

Anioł Pański

 V: Anioł Pański Zwiastował Pannie Maryji.
R: I poczęła z Ducha Świętego.

 

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,

 błogosławionaś Ty między niewiastami

i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz

 i w godzinę śmierci naszej.


V: Oto ja służebnica Pańska.
R: Niech mi się stanie według słowa Twego.

 

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,

 błogosławionaś Ty między niewiastami

i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz

 i w godzinę śmierci naszej.

 


V: A słowo stało się ciałem.
R: I zamieszkało między nami.

 

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,

 błogosławionaś Ty między niewiastami

i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz

 i w godzinę śmierci naszej.


V: Módlmy się.

 Łaskę twoją, prosimy Cię Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna twojego, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego.
R: Amen

 Modlitwy Mały Katechizm

 

Pięć Przykazań Kościelnych

 1.W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac            niekoniecznych.
2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu spowiedzi świętej.
3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym przyjąć Komunię Świętą.
4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty     powstrzymywać się od udziału w zabawach.
5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

 Modlitwy Mały Katechizm

 

Trzy cnoty boskie

 1. wiara

2. nadzieja

3. miłość

Modlitwy Mały Katechizm

 

Skład Apostolski

 Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Modlitwy Mały Katechizm

 

Tajemnice Różańca

 Tajemnice światła

I-Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
II-Wesele w Kanie Galilejskiej
III-Głoszenie Królestwa Bożego
IV-Przemienienie na górze Tabor
V-Ustanowienie Eucharystii

Tajemnice radosne
I - Zwiastowanie NMP
II - Nawiedzenie św. Elżbiety
III - Narodzenie Jezusa
IV - Ofiarowanie w świątyni
V - Znalezienie w świątyni

Tajemnice bolesne
I - Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
II – Biczowanie Pana Jezusa
III - Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
IV - Droga Krzyżowa
V - Śmierć na Krzyżu Pana Jezusa

Tajemnice chwalebne

I - Zmartwychwstanie Pana Jezusa
II – Wniebowstąpienie Pana Jezusa
III - Zesłanie Ducha Świętego
IV - Wniebowzięcie Matki Bożej
V - Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi

 Modlitwy Mały Katechizm

 

Akt wiary, nadziei, miłości i żalu

 

Akt wiary
Wierzę w Ciebie, Boże żywy,
W Trójcy jedyny, prawdziwy.
Wierzę, coś objawił, Boże.
Twe słowo mylić nie może.

Akt nadziei
Ufam Tobie, boś Ty wierny,
Wszechmogący i miłosierny.
Dasz mi grzechów odpuszczenie,
Łaskę i wieczne zbawienie.

Akt miłości
Boże, choć Cię nie pojmuję,
jednak nad wszystko miłuję,
nad wszystko, co jest stworzone,
boś Ty dobro nieskończone.

Akt żalu
Ach, żałuje za me złości
jedynie dla Twej miłości.
Bądź miłości mnie, grzesznemu,
dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.

Modlitwy Mały Katechizm

 

Ostateczne rzeczy człowieka

1. Śmierć.
2. Sąd Boży.
3. Niebo albo piekło.

Modlitwy Mały Katechizm

 

Pięć warunków dobrej spowiedzi świętej

1. Rachunek sumienia.
2. Żal za grzechy.
3. Mocne postanowienie poprawy
4. Spowiedź szczera.
5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.


Modlitwy Mały Katechizm

 

 

Formuła do I Spowiedzi świętej

 

* W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

   Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

* Spowiednik: Na wieki wieków. Amen.

* Mam na imię …..........., chodzę do klasy III, pierwszy raz przystępuję do spowiedzi św., obraziłem(am) Pana Boga następującymi grzechami:

* (Dziecko wymienia swoje grzechy)

 

* Za te i za wszystkie grzechy, których nie pamiętam żałuję serdecznie z miłości ku Bogu i pragnę szczerze się poprawić.  Boże bądź miłościw mnie grzesznemu! (dziecko uderza się w piersi)

  

   Teraz Spowiednik nada pokutę i udzieli rozgrzeszenia, w czasie którego dziecko robi znak krzyża i odpowiada:

 

* Amen.

* Spowiednik: Wysławiajmy Pana, bo jest dobry.

* Bo jego miłosierdzie trwa na wieki!

* Spowiednik: Pan odpuścił Tobie grzechy idź w pokoju.

* Bogu niech będą dzięki!