1. Międzynarodowy apostolski Ruch Szensztacki - grupa dziewczyn

2. Na spotkania uczęszcza dziewięć dziewczyn.

3. Spotkania odbywają się co dwa tygodnie.

4. Grupa spotyka się od 2010 roku według spotkań formacyjnych wspólnoty szensztackiej. W 2011 roku zawarły przymierze miłości z Matką Bożą Trzykroć Przedziwną. Duchową opiekę nad grupą sprawuje siostra szensztacka obecnie s. M. Marta Piaskowska.

5. Apostolstwo realizują własnym przykładem w swoim środowisku. Działają w lokalnej wspólnocie szensztackiej przy sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej w Bydgoszczy oraz w Wolontariacie "Dla Ciebie".

6. Dziewczęta z grupy pochodzą z różnych parafii, gdzie w miarę możliwości angażują się we wspólnocie parafialnej.

 Dziewczęta Szensztackie – należymy do międzynarodowego, apostolskiego Ruchu Szensztackiego. W Przymierzu Miłości z Maryją pragniemy dać świadectwo wiary w Chrystusa w naszych Parafiach, szkołach i środowiskach, w których mieszkamy. Co dwa tygodnie uczestniczymy w spotkaniu formacyjnym, aktywnie udzielamy się w pracy apostolskiej, głównie poprzez wolontariat przy Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej w Bydgoszczy na Piaskach.

Więcej informacji na www.szensztat.pl oraz www.wolontariatdlaciebie.pl

telefony kontaktowe: Dominika Matthews 792766228 i siostra M. Marta 601623464

 Zapraszamy wszystkie chętne dziewczęta na spotkania!