Wspólnota Różańca Świętego
przy parafii pw. św. Jadwigi Królowej w Bydgoszczy

             Stowarzyszenie Różańca Świętego zostało założone w Lyonie (Francja) w roku 1826 przez Marię Paulinę Jaricot, członkinię Trzeciego Zakonu św. Dominika.

            Paulina Jaricot organizowała 15-osobowe grupy nazywane Żywym Różańcem. każda z osób tej grupy zobowiązana była do odmawiania i rozmyślania jednej z tajemnic radosnych, bolesnych czy chwalebnych (nie było wówczas jeszcze tajemnic światła), czyli wszyscy razem – chociaż nie jednocześnie – odmawiali codziennie cały różaniec.

            Papież Jan Paweł II w październiku 2002 roku wprowadził nową, czwartą część różańca – tajemnice światła, w której uwzględnia lata publicznej działalności Chrystusa, „aby różaniec w pełniejszy sposób można było nazwać streszczeniem Ewangelii”.

            Wspólnota Różańca Świętego przy Parafii pw. św. Jadwigi Królowej powstała
w 1983 roku z inicjatywy ówczesnego proboszcza, ks. kan. Stanisława Woźniaka. Różaniec towarzyszy naszym parafianom – członkom Wspólnoty w codziennym życiu. Odmawiając kontemplują z Matką Bożą Chrystusa, który dla naszego zbawienia z Niej się narodził, umarł na Krzyżu i zmartwychwstał. Wspólnota jest podzielona na grupy – „Róże”, które liczą po 20 osób, czyli tyle, ile jest tajemnic w całym różańcu. Członek „Róży” odmawia codziennie przez cały miesiąc tę samą tajemnicą (jedną dziesiątkę różańca) i w ten sposób tworzy cały „żywy różaniec”.

Ponadto Wspólnota:

- przewodniczy modlitwie różańcowej codziennie z wyjątkiem wtorków i drugich sobót w miesiącu po Mszy świętej o godzinie 8.30;

- 13. dnia miesiąca, od maja do października, uczestnicząc w różańcu fatimskim, modli się w intencjach naszego społeczeństwa, całej ludzkości i w sprawach osobistych;

- codziennie o godzinie 14.00 w kaplicy Szpitala im. Biziela, modląc się na różańcu, zawierza Maryi wszystkie życie i zdrowia pacjentów;

- w 1. sobotę każdego miesiąca o godzinie 8.30 cała Wspólnota uczestniczy we Mszy św. sprawowanej w intencji członków oraz dokonuje u swoich zelatorek wymiany tajemnic różańcowych.

            Wspólnota obejmuje „7 róż”, a więc 140 członków. Żywo włącza się do życia parafialnego. uczestniczy częściowo w obsłudze liturgicznej niedzielnej sumy parafialnej o godzinie 10.00. Prowadzi pierwszopiątkowe adoracje Najświętszego Sakramentu, adoracje przy Grobie Pańskim oraz adoracje wieczyste w dniach wyznaczonych według kalendarza opracowanego przez Akcję Katolicką naszej Parafii.

            Wspólnota posiada chorągiew ku czci Matki Bożej Różańcowej i uczestniczy z nią w ważnych uroczystościach parafialnych.

            Opiekunem parafialnym jest ks. kanonik Tomasz Cyl, a przewodniczącą – Irena Maruszak.

             Chętnych do włączenia się w modlitwę różańcową prosimy o zgłaszanie się w sklepiku parafialnym po każdej Mszy św. niedzielnej!