Katechezy lata:
2008 - 2015  2016  2017  2018 


 

Zamiast katechezy

02/2020  ORĘDZIE PAPIEŻA FRANCISZKA NA XXVIII ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO 2020 r.


03/2020  DROGA KRZYŻOWA PANA JEZUSA NASZĄ DROGĄ - STACJA I JEZUS W OGRODZIE OLIWNYM


 

Rok 2019

Katecheza nr 20/2019  Pogrzeb chrześcijański


Katecheza nr 19/2019  Religijność ludowa


Katecheza nr 18/2019  Sakramentalia


Katecheza nr 17/2019  Stwierdzenie nieważności małżeństwa


Katecheza nr 16/2019  Małżeństwo zawarte nieważnie


Katecheza nr 15/2019  Kościół domowy


Katecheza nr 14/2019  Wierność małżeńska


Katecheza nr 13/2019  Jedność, nierozerwalność i cele małżeństwa


Katecheza nr 12/2019  Skutki małżeństwa


Katecheza nr 11/2019  Małżeństwa mieszane i różnica religii


Katecheza nr 10/2019  Małżeństwa mieszane i różnica religii


Katecheza nr 09/2019  Zgoda małżeńska


Katecheza nr 08/2019  Celebracja sakramentu małżeństwa


Katecheza nr 07/2019  Małżeństwo w zamyśle Bożym


Katecheza nr 06/2019  Skutki sakramentu święceń


Katecheza nr 05/2019  Święcenia diakonatu


Katecheza nr 04/2019  Święcenia prezbiterów


Katecheza nr 03/2019  Święcenia biskupie – pełnia sakramentu święceń


Katecheza nr 02/2019  Sakrament święceń


Katecheza nr 01/2019  Wiatyk


 

 

 

 

Rok 2018

Katecheza nr 30/2018  Skutki sakramentu namaszczenia chorych


Katecheza nr 30/2018  Skutki sakramentu namaszczenia chorych


Katecheza nr 29/2018  Udzielanie sakramentu namaszczenia chorych


Katecheza nr 28/2018  Ustanowienie i istota sakramentu chorych


Katecheza nr 27/2018  Sprawowanie Sakramentu Pokuty i Pojednania


Katecheza nr 26/2018  Nauka Kościoła o odpustach


Katecheza nr 25/2018  Skutki sakramentu pokuty i pojednania


Katecheza nr 24/2018  Szafarz sakramentu pokuty i pojednania


Katecheza nr 23/2018  Zadośćuczynienie za grzechy


Katecheza nr 22/2018  Wyznanie grzechów


Katecheza nr 21/2018  Żal za grzechy i mocne postanowienie poprawy


Katecheza nr 20/2018  Rachunek sumienia


Katecheza nr 19/2018  Sakrament pokuty i pojednania


Katecheza nr 18/2018  Konieczność ciągłego nawracania się chrześcijan


Katecheza nr 17/2018  Nawrócenie serca, czyli pokuta wewnętrzna


Katecheza nr 16/2018  Kult Eucharystii poza Mszą świętą


Katecheza nr 15/2018  Eucharystia, jako zadatek życia wiecznego


Katecheza nr 14/2018  Eucharystia, jako Uczta Paschalna istota i owoce Komunii Eucharystycznej


Katecheza nr 13/2018  Obecność Chrystusa w Eucharystii


Katecheza nr 12/2018  Liturgiczna celebracja Eucharystii


Katecheza nr 11/2018  Znaki chleba i wina


Katecheza nr 10/2018  Ustanowienie Eucharystii


Katecheza nr 09/2018  Nazwy sakramentu Eucharystii


Katecheza nr 08/2018  Kandydaci do Bierzmowania i szafarz sakramentu


Katecheza nr 07/2018  Skutki Bierzmowania


Katecheza nr 06/2018  Bierzmowanie – znaki, obrzędy, celebracja


Katecheza nr 05/2018  Ustanowienie Sakramentu Bierzmowania


Katecheza nr 04/2018  Łaska sakramentu chrztu św.


Katecheza nr 03/2018  Konieczność Chrztu do zbawienia


Katecheza nr 02/2018  Kto może przyjąć Chrzest św. i kto może chrzcić?


Katecheza nr 01/2018  Celebracja Chrztu świętego